Safe Control Quiz

På Jubileumsdagen hade vi en Quiz och här kommer frågorna. Hur många kan du svara på?

Fråga 1

Vilket år grundades Safe Control Materialteknik AB?

1. 1991

2. 2000

3. 2001

4. 2011

Fråga 2

Slagsegheten hos ett stål är ett mått på hur segt (duktilt) ett material är. Påverkas slagsegheten av vilken temperatur materialet har?

1. Ja, slagsegheten ökar när temperaturen är lägre.

2. Ja, slagsegheten minskar när det blir kallare.

3. Nej, inte förrän det är kallare än -196°C.

4. Nej, det spelar ingen roll vilken temperatur det är.

Fråga 3

Vad menas med "RT" i samband med mekanisk provning?

1. Det är så uppmätt brottgräns förkortas.

2. Finns inget sådant begrepp.

3. Rumstemperatur.

4. Rolling Tensile test.

Fråga 4

Rostfritt stål har svårare att rosta. Vad är det som gör att stålet står emot rostangrepp bättre?

1. Hög halt krom och låg halt kol.

2. Hög halt kol och låg halt krom.

3. Hög halt kisel och aluminium.

4. Den kemiska sammansättningen spelar ingen roll.

Fråga 5

Vilket år totalförbjöds användningen av asbesthaltigt material i Sverige?

1. 1968

2. 1982

3. 2005

4. Det är fortfarande tillåtet i vissa fall.

Fråga 6

På bilden ser vi ett fiberknippe med asbest. Hur många olika asbestsorter finns det?

1. 1 sort

2. 4 sorter

3. 6 sorter

4. 15 sorter

Fråga 7

Hur ofta bör man analysera sitt dricksvatten i en enskild borrad brunn?

1. Aldrig, vi har så bra vatten i Sverige.

2. Det räcker att analysera en gång när brunnen är ny.

3. Var tionde år.

4. Var tredje år.

Fråga 8

På bilden ser vi ett tvärsnitt av ett stål som korroderat (rostat). Vilken typ av korrosion är det?

1. Spänningskorrosion

2. Allmän korrosion

3. Gropfrätningskorrosion

4. Spaltkorrosion

Fråga 9

På bilden ser vi ett tvärsnitt av en svets. Vilket påstående stämmer?

1. Det är en stumsvets med slagger.

2. Det är en stumsvets med bindfel.

3. Det är en kälfog med hål i.

4. Det är en X-fog med hål i.

Fråga 10

På bilden ser vi mikrostruktur av ett duplext stål som består av två faser. Hur stor andel utgörs av ferrit (den rödfärgade fasen)?

1. Det finns ingen ferrit i strukturen.

2. 25 %

3. 50 %

4. 73 %

Utslagsfråga

Hur många år/månader/dagar har nuvarande ägarna till Safe Control Materialteknik sammanlagt jobbat i verksamheten?


På bilden:
Lars Andersson, Catarina Wernlund och Harald Fredriksson

Safe Control Quiz Facit »