Materialanalys

Kemisk sammansättning av metalliska material

Safe Control Materialteknik utför och är ackrediterat för kemiska analyser av stål. Analys av materialets kemiska sammansättning är en viktig del i att identifiera och säkerställa olika metalliska materials kvalitet. För att få fram sammansättningen används en optisk emissionsspektrometer (OES).

Den kemiska sammansättningen är viktig att identifiera och säkerställa vid leveranskontroller, tillverkning av produkter, i samband med haveriundersökningar, svetsning av material samt för analys av material i äldre konstruktioner.

I laboratoriet analyseras den kemiska sammansättningen i alla typer av stål, till exempel låglegerade och rostfria stål samt nickel-, koppar- och aluminiumlegeringar. För att verifiera de erhållna analysresultaten har laboratoriet tillgång till ett stort antal certifierade referensmaterial (CRM).

Resultatet jämförs mot en standard eller ett certifikat för att kontrollera om materialet uppfyller särskilda krav. Resultatet kan också ligga till grund för att göra en bedömning av svetsbarhet, eller för att ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

Analys i OES
OES:en analyserar ett brett spektrum av element och täcker ett stort koncentrationsområde med mycket hög noggrannhet, precision och låga detektionsgränser. De element och koncentrationer som OES:en kan bestämma beror på materialet som testas. OES:en tar fram halterna av de ingående elementen, exempelvis kol, kisel, krom och nickel.

Efter beredning utsätts provet för en gnisturladdning där värmen får metallen att förångas. Elektronerna i atomerna exciteras och sänder ut ljus i olika våglängder, där halterna av de olika grundämnena kan bestämmas. 

Den typ av prover som kan testas med OES inkluderar prover från smältan vid primär- och sekundärmetallproduktion och inom rör, bultar, stänger, plåt, metallbearbetningsindustrin, med mera.

Vill du veta mer?
Kontakta Catarina Wernlund på 031-65 64 93

När bör man göra en kemisk analys?

- Statuskontroll - har materialet rätt kvalitet enligt standard/certifikat

- Kontroll inför och/eller efter härdning, yt- och värmebehandlingar

- Analys av okända material, svetsbarhet, korrosionsbeständighet

- Analys avseende legeringsämnen, spårämnen, föroreningar

Ackreditering

Laboratoriet utför ackrediterad analys enligt ASTM E415, som avser analys av kemisk sammansättning för olegerat och låglegerat stål med följande legeringsämnen:

Kol (C), kisel (Si), mangan (Mn), fosfor (P), svavel (S), krom (Cr), nickel (Ni), molybden (Mo), koppar (Cu), vanadin (V), titan (Ti), niob (Nb) och aluminium (Al).

Vi kommer inom kort utöka vår ackrediteringsomfattning för analys enligt ASTM E1086 avseende rostfritt stål.

Nytt kemiskt laboratorium

Lagom till vårt jubileumsår har vi färdigställt vårt nya kemlabb som, förutom ökad storlek, är ändamålsenligt inrett och utrustat med den senaste tekniken.

Det innebär ökad kapacitet och effektivitet, snabbare leveranstider med fortsatt hög kvalitet och vi har förstärkt personalstyrkan med två personer på Kemi och Miljöteknik.

I kemlabbet utförs bland annat korrosionsprovningar, optisk emissionsspektrometri (OES) och miljötekniska analyser.

Vill du veta mer?
Kontakta ansvarig för Kemi, Catarina Wernlund på telefon 031-65 64 93.

Utbildningar våren 2022

Miljöteknik

2022-02-01 | Asbest, arbetsledning (heldag)

2022-02-02 | Asbest, arbetsledning
Förbokad företagsanpassad utbildning och därmed stängd för anmälan.

2022-02-03 | Asbest, grund (halvdag)

Materialteknik

Decembererbjudande för utbildningarna nedan! 
Passa på att teckna dig för vårens utbildningar före den 31 december 2021 och få årets pris.

2022-03-01 | Materiallära (heldag)

2022-03-02 | Tolkning av materialcertifikat (heldag)

2022-03-15 | Granskning av WPS (heldag)

Kommande utbildningar år 2022
Under våren planeras två ytterligare utbildningar, men där datum inte har blivit fastställda ännu. Skicka gärna en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se, så återkommer vi till dig när vi har datum klara.

Miljöinventering (3 dagar)
Mekaniska skruvförband (heldag)

Se vårt utbildningsprogram »

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd angående Covid-19.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.