101115_207Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_0021Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867

Egen provstavstillverkning

Utbildning

Mer än 25 års erfarenhet av asbestanalyser

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljöteknik. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljöteknik - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Provning av svets

Vi utför ackrediterad provning av svets och grundmaterial.

Laboratoriet genomför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar.

Avdelningen Metallografi »

Ny ackreditering

Laboratoriet utökar sin ackreditering på Kemi och Miljöteknik att även omfatta provningsmetoderna:

  • Analys av kemisk sammansättning
  • Asbestanalys, kvalitativ

Ackreditering »