28 april 2015

Inbjudan till frukostseminarium 20 maj

Skadeutredningar - Innehåll och resultat

Välkommen till ett frukostseminarium om skadeutredningar. En skadeutredning genomförs för att ta reda på skadeförlopp och skadans ursprung. Förutom att hitta orsaken bidrar en utredning till att undvika framtida skador, haverier och olyckor och därigenom spara både kostnader, tid och vissa fall människoliv.

Vår föreläsare Lars Andersson, Senior Advisor på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en mångårig erfarenhet av skade-, haveri- och brottsplatsundersökningar i Sverige och utomlands.

Han kommer redogöra för tillvägagångssättet och innehållet i en skadeutredning och vad man ska tänka på inför en utredning. Lars kommer även att ge konkreta exempel på skadeutredningar som han har deltagit i.

Punkter som kommer att belysas är:
- betydelsen av dokumentation av skadeplatsen
- vilka tekniker som används
- analys och provning
- innehållet i rapporten
- fördelar/nytta med en undersökning

Morgonen avslutas med en rundvandring hos oss på Safe Control med bland annat konkreta provningar av metalliska material i laboratoriet.

Tid:
Onsdag 20 maj klockan 08.00 - ca 10.00.
Innan seminariet startar är du välkommen på frukost mellan 07.30 och 08.00 i vår foajé.

Plats:
Safe Control Materialteknik AB, Tillgängligheten 1 (Lundbyområdet), 417 01 Göteborg

Anmälan

Anmälan skickas till anmalan@safecontrol.se senast den 15 maj.
Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför genast för att säkerställa din plats. Du får gärna ta med dig en kollega.

Mycket välkommen önskar vi på Safe Control!

Anlita Safe Control för skadeundersökningar

Vi har kompetens och erfarenhet gällande de flesta typer av haveri- och skadeundersökningar. Beroende på typ av skada eller haveri omfattar en skadeundersökning metallografi, fraktogragi, kemiska analyser och mekanisk provning.

Kontakta Lars Andersson på Safe Control för mer information, telefon 031-65 64 86, lars.andersson@safecontrol.se.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.