1 mars 2016

Provning av svetsad armering

Safe Control Materialteknik utför provning av svetsad armering enligt standarder

SS-EN ISO 17 660-1
Mekanisk provning av svetsad armering -
Lastbärande konstruktioner

SS-EN ISO 17 660-2
Mekanisk provning av svetsad armering -
Icke lastbärande konstruktioner


Safe Control Materialteknik utför för närvande provning av armering med dimensioner upp till 25 mm. Vid större dimensioner kan vi ombesörja provning via underleverantör godkänd av oss.

Vid förfrågan utför vi även analys av kemisk sammansättning.

Materialinlämning

Vi tar emot material för provning varje vardag mellan klockan 07.30 och 16.00.

Vi finns på Tillgängligheten 1 (centrala Hisingen) i Göteborg (karta).

Kontaktperson

Johan Ageryd
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Nästa frukostseminarium

Vårt nästa frukostseminarium kommer att handla om bland annat standarder för svetsad armering.

När: Fredagen den 8 april, klockan 08.00-10.00.
Var: Safe Control Materialteknik AB, Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg.
Anmälan: Skicka ett mail med ditt namn till anmalan@safecontrol.se.

För mer information, kontakta Veronica Orvheden på tel. 031-65 64 95.

Egenkontroll av avloppsvatten från fordonstvättar

Fordonstvätt av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten omfattar automatiska tvättanläggningar och manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar, bensinstationer, bilverkstäder, bilrekonditionering och gör-det-själv-hallar.

Genom att bedriva egenkontroll ska verksamhetsutövare kunna uppfylla de krav som följer av Miljöbalken och myndigheternas beslut. En del av egenkontrollen kan vara återkommande provtagningar och analyser av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen.

Anlita oss på Safe Control för din egenkontroll. Vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Proverna analyseras med avseende på bland annat förekomst av bland annat tungmetaller (bly, krom, nickel, kadmium och zink).

Läs mer
Utsläpp av förorenat vatten »
Vattenanalys »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. 

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.