17 mars 2016

Inbjudan till frukostseminarium 8 april

Har du koll på din svetsade armering?

Vi har bjudit in Revisionsledare Jonne Nilsson för att bringa klarhet i vad som gäller vid tillverkning och certifiering av svetsar och svetsprocedurer. Under seminariet kommer Jonne att redogöra för de regler och standarder som finns samt hur man går tillväga för att det ska bli rätt från början.

Seminariet avslutas med en rundvandring i laboratoriet.


Tid
Fredag 8 april klockan 08.00 - ca. 10.00
Innan seminariet startar är du välkommen på frukost mellan klockan 07.30 och 08.00 i vår foajé.

Plats
Safe Control Materialteknik AB, Tillgängligheten 1, 417 01 Göteborg

Anmälan
Anmälan skickas till anmalan@safecontrol.se senast den 4 april.
Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat, anmäl dig därför genast för att säkerställa din plats. Du får gärna ta med dig en kollega.

Mycket välkommen önskar vi på Safe Control!

Safe Control och svetsad armering

Safe Control Materialteknik utför provning av svetsad armering enligt standarder

SS-EN ISO 17 660-1
Mekanisk provning av svetsad armering - Lastbärande konstruktioner

SS-EN ISO 17 660-2
Mekanisk provning av svetsad armering - Icke lastbärande konstruktioner


Safe Control Materialteknik utför för närvande provning av armering med dimensioner upp till 25 mm. Vid större dimensioner kan vi ombesörja provning via underleverantör godkänd av oss.

Vid förfrågan utför vi även analys av kemisk sammansättning.

Kontakta Johan Ageryd för mer information, telefon: 031-656494.
Läs mer om provning av armering »

Materialinlämning

Vi tar emot material för provning varje vardag mellan klockan 07.30 och 16.00.

Vi finns på Tillgängligheten 1 (centrala Hisingen) i Göteborg (karta).

Kontaktperson

Johan Ageryd
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.