16 juni 2016

Safe Control Materialteknik nu godkända för

flexibel ackreditering

Det innebär för dig som kund att vi kan utföra analyser, provningar och undersökningar mer flexibelt och anpassat för dig och din verksamhet. Vi kan därmed utföra fler ackrediterade uppdrag/provningar.

Laboratoriet har med andra ord rätt att uppdatera och lägga till nya provningsmetoder på vår ackreditering utan att i förhand meddela Swedac. Swedac bedömer sedan, vid nästa tillsynstillfälle, de tillägg av metoder som gjorts inom ramen för den flexibla ackrediteringen.

För mer information - kontakta vår kvalitetschef Johan Ageryd, telefon 031-656494.

Anlita oss för miljöprovning

Safe Controls laboratorium erbjuder ett brett tjänsteutbud riktat mot miljöfarliga ämnen. Laboratoriet utför och ombesörjer analyser med avseende på förekomst av asbest, kvarts, PCB, mögel, tungmetaller i prov från byggmaterial, mark, jord, vatten och luft.

Nya föreskrifter om kvartsdamm 2015
I november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket. Dammet från kvarts innehåller ytterst små partiklar som kan orsaka silikos, så kallad stendammlunga och cancer. Dammet uppstår när man till exempel krossar, blästrar, lägger sten och vid rivningsarbeten.

För analys med avseende på kvartsdamm krävs provtagning via en luftpump som du kan hyra av oss.

För mer information och bokning av luftpump, kontakta Sandra Johansson på telefon 031-65 64 88.

Läs om hur Skanska tar krafttag mot kvartsdamm »

Har du koll på din svetsade armering?

Det har förhoppningsvis deltagarna i vårt förra frukostseminarium med rubricerad titel. Revisionsledare Jonne Nilsson från ENW Varberg redogjorde för vad som gäller vid tillverkning och certifiering av svetsar och svetsprocedurer. Morgonen avslutades med en uppskattad rundvandring på laboratoriet.

Bildgalleri »

Kurs: Tolkning av materialcertifikat

I slutet av maj genomförde vi en utbildning, Tolkning av materialcertifikat, vilken snabbt blev övertecknad.

Vi erbjuder nya kurstillfällen till hösten på följande datum:
- Torsdagen den 6 oktober
- Tisdagen den 8 november

Du kan redan nu anmäla ditt intresse till Veronica Orvheden.

Läs mer om utbildningen »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.