3 november 2016

Ett berömt landmärke i Göteborg försvinner

Gasklockan är en 86 meter hög rund byggnad i området Gullbergsvass i Göteborg. Byggnaden ska rivas och Safe Control bidrar med säkerhet i nedmonteringen.

Gasklockans huvudsakliga verksamhet var att producera stadsgas. En viktig biprodukt blev stenkolstjära som användes till bland annat asfalt. Gasklockan rivs nu i höst efter ett antal överklaganden - ett uppmärksammat hinder har varit de häckande pilgrimsfalkar som har haft sin boplats i byggnaden och man avvaktade därför till häckningsperioden var över. Rivningen beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/17.

I samband med nedmonteringen av byggnaden krävs det infästningar (öglor) som ska svetsas på den befintliga byggnaden. Safe Control har fått uppdraget genom Demcom Demolition AB att genomföra analyser utifrån materialens svetsbarhet. I och med att det handlar om gamla material och svetsning i kyla är det viktigt att kontrollera halterna av kol och föroreningar samt materialens slagseghet.

Safe Control har även genomfört analyser med avseende på miljöfarliga ämnen, bland annat analys av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) för att fastställa om det finns förekomst av stenkolstjära.

Här kan du läsa mer om vad Safe Control kan göra för ditt företag inom Materialteknik och Miljöteknik.

Foto: LO Birgersson

Se videon på gp.se när Gasklockan rivs »

Öka din kompetens snabbt om materialcertifikat

I höst genomför vi ytterligare två utbildningar gällande Tolkning av Materialcertifikat. Utifrån konkreta exempel på olika certifikat går vi igenom materalcertifieringens olika delmoment.

Nästa kursdatum är den 8 november med ett fåtal platser kvar.

Anmäl dig via anmalan@safecontrol.se eller ring Veronica Orvheden, 031-65 64 95.

Läs mer på vår hemsida »

Vi nyanställer

Efterfrågan ökar på våra tjänster och vi kommer därför att anställa ytterligare en person till avdelningen för kemi och mekanisk provning. Närmare presentation kommer i nästa utgåva av vårt nyhetsbrev.

Allhelgonahelg!

Vi vill önska en trevlig Allhelgonahelg.


Fredagen den 4 november har Safe Control öppet som vanligt mellan 07.30 och 16.00.

Miljöprover fredagen den 4 november
Vi tar emot miljöprover under våra ordinarie öppettider, men för att säkerställa att ni erhåller provsvar inom våra leveranstider bör proverna lämnas in före klockan 12.00. Observera att vattenprover inte kan lämnas in denna dag.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.