1 mars 2017

Marieholmstunneln i Göteborg

- en del i det Västsvenska paketet

Varje vardag passerar ca 230.000 fordon över Göta älv i Göteborg. Fram till år 2020 beräknas resorna över Göta älv öka med 25 procent. För att klara den förväntade trafikökningen bygger man en ny tunnel, Marieholmstunneln. Tunnel blir ca 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning.

Tunneln kommer att byggas som en sänktunnel där tre tunnelelement byggs i en torrdocka på plats vid Marieholm. Varje element blir ca 100 meter långt, 30 meter brett och 10 meter högt med en vikt på omkring 25.000 ton. När elementen är klara sänks de ner och läggs i en muddrad ränna på botten av Göta älv.

Safe Control har, som underleverantör till Züblin Scandinavia AB, kvalitetssäkrat materialet i de stålrör som finns i stödkonstruktionerna i torrdockan. Kvalitetssäkringen har genomförts utifrån materialcertifikat och kravspecifikationer och har omfattat mekanisk provning och kemiska analyser.

Se Trafikverkets film om bygget av Marieholmsförbindelsen »

Foto: Svensk Byggtjänst

Frukostseminarium om Deponi

Fredag 3 mars är det dags för ett nytt frukostseminarium, denna gång om deponi.

Mer information finns här »

Anmäl dig till anmalan@safecontrol.se eller ring Veronica Orvheden, 031-656495.

Safe Control Utbildningar

Tolkning av materialcertifikat

Utifrån konkreta exempel på olika certifikat går vi igenom certifieringens olika delmoment.

Tisdag 23/3, kl 08.30 - 16.30
Torsdag 9/5, kl 08.30 - 16.30

Anmälan görs via mailadressen anmalan@safecontrol.se

Mer information finns på hemsidan »

 

Nya utbildningar

Under våren kommer vi att hålla två nya utbildningar inom områdena miljö och svets.

Ämnena är
- Asbest, allmän utbildning
- Granskning av WPS

Mer information om innehåll och datum kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida.

Lämna en intresseanmälan för dig och dina kollegor redan idag!

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.