14 september 2017

Safe Control Boiler Service

Specialister på service av sodapannor

Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus som finns inom sulfatmassaindustrin.

Sodapannor används för att förbränna indunstad svartlut och ingår i massabrukens kemikaliecykel för återvinning av förbrukade kokkemikalier.

För att förhindra oplanerade och dyrbara driftstopp i sodapannorna genomförs under en vecka per år tekniska revisioner/översyner av dessa pannor. Dessa översyner utgör den större delen av verksamheten hos Boiler Service.

Sodapannan är uppbyggd av flera delar, såsom nedre ugn, övre ugn, vattenskärmar, överhettare, konvektionsytor samt ekonomisrar. Alla delar består av tuber vilka är svetsade på ett eller annat sätt till paneler. Nedre ugnen består av kompoundtuber, vilka oftast är ihopsvetsade via ett plattjärn (membran) för att bilda de så kallade vattenväggarna.

Det är kilometervis med tuber i varje del. De är kylda av vatten eller ånga och för att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt, är det viktigt att kontrollera att beläggningarna hålls inom strama gränser. Miljön är minst sagt besvärlig - flytande lut med hög pH och mycket höga temperaturer. Alla typer av sofistikerade skador inträffar i sodapannor.

- För att kunna identifiera orsaker till skada och kunna förebygga skador krävs samverkan mellan specialister och kompetent laboratorium. Tillsammans kan Safe Control Materialteknik och Boiler Service erbjuda en unik kompetens, i och med att det kompletta laboratoriet kan undersöka materialprover från både det metallografiska och panntekniska perspektivet samtidigt, säger Paul Praszkier, ansvarig för Boiler Service.

Mer om Boiler Service »

Analys och kontroll i laboratoriet

Under de årliga översynerna av sodahusen tas prover av panntuber ut för en statuskontroll. Dessa prover analyseras i vårt laboratorium med avseende på korrosion och korrosionsprodukter.

Mikrostrukturen på panntuberna undersöks, den kemiska sammansättningen av beläggningen analyseras, samt beläggningens tjocklek bestäms genom så kallad DWD (Deposit Weight Density). Även sodasmälter och askor analyseras.

Frukostseminarium om Mekaniska förband

Den 29 augusti gästades vi av Björn Malmqvist, från Nordic Fastening Group AB, som berättade om fästelement i stålkonstruktioner och standarden EN 1090-2.

Den uppskattade föreläsningen avslutades i vår avdelning för Mekanisk provning där några praktiska moment visades. 

Björn kommer att vara kursledare för utbildningen Mekaniska skruvförband under våren 2018. Skicka oss gärna din intresseanmälan på anmalan@safecontrol.se.

Höstens utbildningar

Under hösten introducerar vi utbildningen Materiallära samt en uppdaterad version av Tolkning av Materialcertifikat. Dessa ligger under två påföljande dagar, för att underlätta för er som vill gå på båda. Vi upprepar även vår uppskattade utbildning Granskning av WPS.

Alla våra utbildningar leds av specialister inom respektive område, samtliga med en lång praktisk erfarenhet.

Utbildningarna pågår under en dag mellan kl 08.30-16.30.
Plats: Safe Control Materialteknik AB, Göteborg

- Granskning av WPS
- Materiallära
- Tolkning av materialcertifikat

För mer information och anmälan »
Kontaktperson: Veronica Orvheden, telefon 031-65 64 95.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.