30 augusti 2018

Fler dör av asbest i arbetsmiljön

En ny rapport från Internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, visar fem gånger så många fall av lungcancer där asbest på arbetsplatsen är orsaken, rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Fler dör av asbest

Över 1.100 personer dog under år 2016 i Sverige i cancersjukdomar som orsakats av asbest i arbetsmiljö.

Tidigare forskning har gjort gällande att asbest har orsakat ungefär lika många fall av cancersjukdomen mesoteliom som asbestrelaterad lungcancer. Enligt den nya forskningen handlar det om 5,2 fall av lungcancer för varje fall av mesoteliom.

Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till tio gånger mer lungcancer.

År 2016 dog 1.157 personer i asbestrelaterade sjukdomar, av dessa dog 173 personer av mesoteliom.

Uppskattat antal personer som dog i asbestrelaterade sjukdomar i Sverige 2016.
- Mesoteliom: 173
- Lungcancer: 898
- Äggstockscancer: 63
- Struphuvudscancer: 10
- Asbestos: 13

Drygt 250.000 människor dör världen över i asbestrelaterade sjukdomar, enligt världshälsoorganisationen WHO, som nu har höjt siffran från 100.000. Mörkertalet kan vara fortsatt stort, varnar forskarna bakom den nya rapporten och svenska experter.

Källa: Tidningen Arbetarskydd

Forskare kräver 100 gånger lägre gränsvärden för asbest

Internationella arbetsmiljökommissionens forskningsrapport kommer med ett radikalt förslag: ett hundra gånger lägre gränsvärde för asbest, enligt en artikel i tidningen Arbetarskydd.

Asbestfibrer

I dag ligger gränsvärdet för asbest i Sverige på 0,1 fiber per kubikcentimeter, vilket betyder 100.000 fibrer per kubikmeter. Forskningsrapporten föreslår ett gränsvärde på 1.000 fibrer per kubikmeter.

Maria Albin, professor och överlägare vid institutet för miljömedicin vid centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, välkomnar den nya forskningen och kravet.

- Gränsvärdet för asbest är för högt i Sverige.

De arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige har förespråkat ett tio gånger lägre gränsvärde, som exempelvis Nederlända har. Men med hänsyn till de nya uppskattningarna av antalet dödsfall i asbestrelaterad cancer är det möjligt att gränsvärdet borde vara ännu lägre, påpekar Maria Albin.

- Sverige har en stolt tradition med att tidigt göra begränsningar i användningen av asbest och senare ett förbud. Nu handlar det om att höja garden igen.

Källa: Tidningen Arbetarskydd

Asbestrelaterade sjukdomar

Man kan få olika typer av följdsjukdomar av asbest, där inkubationstiden varierar, det vill säga tiden från exponering till sjukdom.

Asbest är mycket hälsofarligt och kan ge upphov till olika sjukdomar. En enkel handling som att skrapa målarfärg, sotning eller byta ut en golvmatta kan frigöra asbestfibrer i skadliga halter. Det finns olika typer av asbest och de uppträder oftast i knippen, något man inte kan se med blotta ögat.

Asbestos, asbestdammlunga
Detta drabbar i första hand personer som blivit utsatta för höga halter asbest under en lång tid. Andnöd, hosta och ger ökad stelhet i lungorna med minskad lungvolym. Sjukdomen har varit känt länge och ligger, sedan 1960-talet, till grund för obligatoriska hälsoundersökningar vid arbeten med asbest.

Asbestpleurit, vatten i lungsäcken
En ovanlig och godartad sjukdom som vanligtvis kommer under pågående exponering av höga halter.

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom
Denna sjukdom förknippas främst med tobaksrökning. Nya studier visar att den även kan orsakas av exponering av höga halter av främst oorganiskt damm, inklusive asbest, eller retande gaser. 

Lungcancer (15-20 år)
Risken att få lungcancer ökar med 10-20 gånger om man är rökare.

Mesoteliom, lungsäckscancer (35-50 år)
Denna form är vanlig vid asbestexponering med ungefär 200 nya fall varje år i Sverige!

Pleuraplack
Förtjockning och förkalkning av bindväv i lung- och hjärtsäck samt bukhinna.

Tjocktarmscancer
Har en svagare koppling till asbestexponering än lungsäckscancer. Forskning visar att denna sjukdom är vanligare bland arbetare som har blivit exponerade att insjukna med tjocktarmscancer än övriga befolkningen.

Ny utbildning i höst: Asbest

Asbestutbildning hos Safe Control

Torsdagen den 27 september erbjuder vi en halvdagsutbildning för dig som behöver mer kunskap om asbest och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:1, innebär i form av ansvar och krav. 

Utbildningen vänder sig till arbetsledare, förvaltare, fastighetsägare, hantverkare och andra som kan förväntas komma i kontakt med asbest.

Utbildningsledare är Jonas Mogvall, från AddSafe, som har en djup kunskap om asbest och av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mer information om utbildningen »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.