10 september 2018

Inlämning av material för provning och analys

Under hösten och vintern 2018 kommer en omfattande renovering och ombyggnad pågå. Exteriören av fastigheten ska bytas - fasader, tak och fönster.

Fasaden på Tillgängligheten före renovering

Under tiden som detta projekt pågår kommer ni som besöker Safe Control att behöva använda andra parkeringsplatser och ingångar än ni brukar. Vi ber er att följa de hänvisningsskyltar som sätts upp. Löpande information kommer att finnas här.

Ni är varmt välkomna att ringa oss om ni har några frågor eller synpunkter på telefon 031-65 64 70.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.