18 juni 2019

Torbjörn Ygesjö, en av våra kursledare

Tolkning av materialcertifikat är en återkommande utbildning hos oss. Utbildningen vänder sig till personer som arbetare med kvalitetssäkring av metalliska material i tillverkning, bearbetning och svetsning, men kan även vara intressant för andra materialområden där krav på materialcertifikat förekommer.

Torbjörn Ygesjö, en av våra kursledare

Torbjörn Ygesjö är kursledare och vi ställde några frågor till honom:

Torbjörn, vad är det viktigaste en deltagare ska få med sig från kursen?
- Att förstå skillnaden mellan olika certifikatstyper, att kunna tolka informationen i certifikaten och hur den informationen tas fram.

Vad är den vanligaste frågan du får under denna kurs?
- Om det är själva informationen i certifikatet som avgör vilken certifikatstyp det  är.

Vad gör du när du inte leder utbildningar?
- Jag utför klassningsbesiktningar och bevittnar provning av material, komponenter, system och anläggningar som är avsedda att installeras ombord på fartyg och offshoreinstallationer. Även kvalitetsrevisioner hos tillverkare ingår i mitt jobb.

- Utöver det så bygger jag på vårt gamla timmerhus i Hälsingland, som vi plockade ner och flyttade dit för fem-sex år sedan.

Nästa utbildningstillfälle: Onsdagen den 9 oktober
Den 9 oktober är Torbjörn här igen för att genomföra utbildningen Tolkning av materialcertifikat
Passa på att anmäl dig senast 30 juni så får du vår Boka tidigt-rabatt på deltagaravgiften, se mer information nedan!

Dags för kontroll av dricksvatten

Nu är tiden då många vistas i sina fritidshus efter vinteruppehållet. De flesta av dessa hus får sitt dricksvatten från enskilda vattentäkter, ofta brunnar. Som fastighets-/brunnsägare är man ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och därmed också för vattenkvaliteten.

Vi analyserar dricksvatten

Svårt att upptäcka om dricksvattnet är förorenat
Det är inte alltid man upptäcker om vattnet är dåligt - det kan vara klart och smaka bra, men ändå innehålla halter av skadliga ämnen.

Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten minst vart tredje år för att vara säker på vattenkvaliteten.

Safe Control ombesörjer analyser av vattenprover. Kontakta oss för att få provtagningskärl och korrekta instruktioner för provtagningen. Laboratoriet har certifierad personal för provtagning av vatten.

Ni når oss på telefon 031-65 64 70. Läs mer om våra vattenanalystjänster.

Privatpersoner är även välkomna att använda vår webbshop: safecontrol.nu.

Team Safe Control deltog i

Göteborgsvarvet för andra året i rad

Safe Control Materialteknik deltar i Göteborgsvarvet

Lördagen den 18 maj var det åter dags för världens största halvmaraton - Göteborgsvarvet.

Loppet lockade i år drygt 60.000 deltagare, bland dem ett tiotal från oss.

Nöjda och trötta efter loppet ser vi nu fram emot lördagen 16 maj 2020!

Boka tidigt-rabatt på höstens utbildningar

Höstens utbildningsprogram är klart och en nyhet är utbildningen Miljöinventering som är ett komplement till vår asbestutbildning. Utbildningen är på två dagar och kommer att ligga i anslutning till en asbestutbildning - kursdatum är 6-7 november.

Anmäl dig till våra heldagskurser senast den 30 juni 2019

och erhåll 500 kronor i rabatt per kurs och deltagare

Mer information om höstens utbildningar »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.