Öppettider i sommar

Öppettider i sommar

Safe Control har stängt veckorna 30 och 31 (22 juli - 4 augusti).

Avdelningen Miljöteknik har jouröppet under dessa veckor vilket kan betyda något längre svarstider.

Om ni har frågor kan ni nå oss på telefon: 031-65 64 70

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.