Korrosionsprovning

I vårt välutrustade laboratorium provar och dokumenterar kvalificerade kemister och metallografer olika materials korrosionsbeständighet. Vi utför såväl standardiserade som skräddarsydda korrosionsprovningar, även skadeutredningar där vi fastställer och undersöker korrosionsskador på skiftande material, ytbeläggningar och detaljer.

Safe Control: Korrosionsprovning

Korrosionsprovningar utförs för att kontrollera om materialet uppfyller uppställda krav, för att verifiera ett certifikat och/eller för att jämföra olika materials korrosionsbeständighet vid val av material i en specifik miljö.

Korrosionsprovning innebär att ett material utsätts för ett accelererande korrosionsförlopp i förutbestämd miljö under kontrollerade former. Det finns flera metoder för dessa provningar men de mest efterfrågade är interkristallin korrosionsprovning som används för austenitiskt rostfritt stål och nickelbaser, samt gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål.

Laboratoriet är ackrediterat av Swedac och ackrediteringen är utökad till, förutom standarden ASTM A262 metod E, att även innefatta ASTM G48 metod A, B och C. Provningar sker enligt europeiska och internationella standarder.

Interkristallin korrosionsprovning för austenitiskt stål

Provningen visar ett materials benägenhet för intrekristallin korrosion, som är selektiv och sker i eller tätt invid materialets korngränser. På grund av att kromkarbider bildas i korngränserna, som leder till att intilliggande områden utarmas på krom, blir materialet mer känsligt för korrosion i dessa utarmade områden.

Standardiserade provbitar tas ut och vid behov värmebehandlas (sensibiliseras) före materialet kokas i avsedd korrosionslösning (kopparsulfatlösning, saltpetersyra, m.fl.) under en bestämd tidsperiod (15, 24 eller 72 timmar).

Gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål

Vid provningen utvärderas materialets korrosionsbeständighet genom att göra en viktbestämning före och efter provningen. Vidare dokumenteras eventuella gropfrätorna med avseende på djup, antal och utbredning.

Standardiserade provbitar tas ut och placeras i en korrosionslösning anpassad för provningen (järnkloridlösning i olika koncentrationer) och med en avsedd temperatur, exempelvis 22°C eller 50°C, under en tidsperiod varierande mellan 24 och 72 timmar.

Kundspecifika provningar

Kundspecifika provningar utförs till exempel vid tillverkning av ett material eller en produkt då det finns behov av att säkerställa dess korrosionsbeständighet. Provningar sker även då det finns en specifik kravbild från en uppdragsgivare där materialen ska uppfylla specifika standarder.

Vid svetsning undersöks materialets påverkan av svetsningens effekter och speciellt intressant är den värmepåverkande zonen för att fastslå att materialets korrosionsbeständighet inte har försämrats.

Skadeutredningar

Vi utför skadeutredningar för att bland annat fastställa och undersöka korrosionsskador, dess korrosionsförlopp och uppkomst.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN ISO 3651-2
ASTM A262, Metod B | Metod E
ASTM G48, Metod A | Metod B | Metod C
ISO 9400, Metod B

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Kemi
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se