Kvalitetssystem

Ackrediteringsbevis, Swedac

Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO-EN 17025 sedan mars 2001.
Vårt ackrediteringsnummer är 5622.


Ackrediteringsbevis, 2020-04-06 »

Ackrediteringsomfattning [utgåva 5]»

Besök vår sida hos Swedac
»

Att vara ackrediterade innebär att ett företag eller en organisation har fått ett opartiskt och internationellt godkännade av att ha kompetensen, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering.

Flexibel ackreditering

Maj 2016 blev vi godkända för flexibel ackreditering, vilket innebär att Safe Control Materialteknik har rätt att, mellan Swedacs ordinarie tillsynsbesök, uppgradera, lägga till och ändra sin ackrediterings omfattning utan att i förhand meddela Swedac. Swedac bedömer vid nästa tillsynstillfälle de ändringar av metoder som gjorts inom ramen för flexibilitet.

Den flexibla ackrediteringen innebär att laboratoriet kan erbjuda sina kunder ackrediterade tjänster där man kan använda de standarder som krävs inom ramen för mätprincipen under förutsättning att man följer sin - av Swedac godkända - rutin för bland annat validering, verifiering och kompetenskrav.

För mer information - kontakta vår kvalitetschef, Johan Ageryd, telefon: 031-65 64 94.

Tillstånd

Safe Control Materialteknik AB innehar följande tillstånd:

Arbetsmiljöverket

Provning, undersökning och hantering av asbesthaltigt material.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Använda, inneha och transportera mindre strålningskällor, typ PMI-utrustning med kadmium-isotop.

Information

Här finner du mer information om ackreditering.

Swedac - Ackreditering »
Swedac - Så fungerar ackreditering »

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se