Analys av kvarts - stendamm

Kvartsdamm är cancerogent och förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

Kvarts är ett mineral och används i många yrkesområden (däribland järngjuterier, stenbrott, betongarbeten, gruv- och stenindustrin). Mineralen ingår i flera bergarter som sandsten, granit, skiffer, flinta och kvartsit.

Dammet från kvarts, även kallat respirabelt damm, innehåller ytterst små partiklar som, vid inandning, fastnar i lungorna där det kapslas in i ärrvävnad, med tiden är risken stor att man får följdsjukdomar i form av silikos (stendammlunga) och cancer.

Luftpump och analys av luftprov
Safe Control: Luftpump för kvartsdamm

Vi har luftpumpar kalibrerade för provtagning av kvartsdamm till uthyrning. Under 4 timmar suger den en kontrollerad mängd luft genom ett cellulosafilter. Filtret är förvägt och efter pumpningen vägs det igen, vilket resulterar i en dammvikt (dammhalt).

Genom röntgendiffraktometri (XRD) bestrålas provet för att identifiera kristallint kvarts. Ytterligare analys kan göras för att avgöra dammets innehåll.

Ring oss för att boka det antal pumpar ni behöver och hämta dem hos oss. Vid hämtning fås instruktioner om hur pumpen ska hanteras.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se