Miljöanalyser för privatpersoner

Vi välkomnar och uppmanar privatpersoner att låta utföra miljöanalyser, så som asbest, PCB, PAH, mögel, radon och vatten.

En av de farligaste ämnena i våra byggnader är asbest, ett mycket hälsofarlig material (vilken finns i omkring 3.000 olika produkter). Fibrerna är små, fina och lätta och när de frigörs från materialet sprids de lätt i lägenheten/huset. De färdas genom ventilationen, i luftdraget i rummen och kommer ut i trappuppgången. Läs mer om asbest »

Webbshop

När det gäller analys av asbest, PCB, mögel och vatten, hänvisar vi privatpersoner till vår webbshop - www.safecontrol.nu - där ni förskottsbetalar kostnaden. Provmaterialet kan ni lämna in i vår reception eller posta. När vi erhållit betalning och prov påbörjar vi analysen.

Om ni vill göra en vattenanalys ber vi er att hämta provkärl hos oss, ni får samtidigt en provtagningsinstruktion.
Mer information om vattenanalys »

Vi hade planerat att renovera vårt badrum och fick veta av en granne att det kan finnas asbest i fix/fog. Safe Control gav oss ett snabbt svar och då det visade sig vara positivt för asbest anlitade vi en asbestfirma. Allt gick snabbt och smidigt!
Miljöinventering

Det kan finnas olika miljö- och hälsofarliga material i våra byggnader, därför rekommenderar vi att en miljöinventering och provtagning görs. Detta bör göras av en kunnig miljöinventerare som vet var man hittar de typiska farliga materialen, exempelvis asbest och PCB.

Privatpersoner får sanera asbest i sitt hem utan tillstånd.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida Privatpersoners hantering av asbest »
Observera att om du själv ska riva och renovera så har du ändå ett ansvar gentemot tredje part, med andra ord fackmän såsom elektriker, rörmokare, målare och städare samt dina grannar.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

 

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se