Provtagningsinstruktion

Vi uppmanar våra kunder som är privatpersoner att förskottsbetala sina analyser via vår webbshop - www.safecontrol.nu.

Nedan ser du provtagningsinstruktionen för vattenprovtagning.

Information

Provet skall tas på vatten som har omsatts med normal omsättning. Om man misstänker om korrosion på ledningarna påverkar kvaliteten på vattnet bör man ta prov på vatten som stått still i ledningarna över natt.

Vid provtagning av radon är det extra viktigt att vattnet är väl omsatt i både brunn och hydrofor/ledningar. Har vattenförbrukningen inte varit normal under det senaste dygnet bör tappning ske till dess att hela vattenvolymen (tryckkärl, rörsystem och brunn) omsatts innan vattenprovet tas.

Förberedelser

- Tvätta händerna före provtagning.
- Ta provet på kallt vatten.
- Ta gärna provet från kökskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
- Tag bort eventuella snålspolande silar och munstycken som blandar in luft i vattnet.
- Det är viktigt att låta vattnet rinna före provtagningen. På det sättet tas föroreningar bort som kan orsakas av smuts i silen eller i vattenkranen. Spola i ca 10 minuter.

Safe Control: Provtagningskärl för vattenanalys

Kärl för kemisk, metallisk och mikrobiologisk analys.

Provtagning

Ställ provflaskorna bredvid dig. Skruva inte av alla korkar samtidigt utan hantera en flaska i taget i takt med provtagningen.

Det mikrobiologiska provet ska tas först, följt av det kemiska (kemisk och metall) och sedan radonprovet. Stäng inte av vattenflödet mellan flaskbytena.

Mikrobiologiskt prov
Tag plastflaskan märkt Mikrobiologisk och skruva av korken. Lägg inte korken på diskbänken eller liknande då det finns risk för att den då förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll i den på mitten och låt inte flasköppningen komma i kontakt med kranen. Fyll flaskan till ca 80 %. Skruva på korken ordentligt.

Mikrobiologiskt prov bör analyseras inom 24 timmar och måste därför lämnas till Safe Control snarast efter provtagning.

Kemiskt prov
Provet tas i två behållare: en plastflaska märkt Kemisk och ett plaströr märkt Metallanalys. Fyll båda upp till halsen.

Provtagningskärl för radon i vatten

Radonprov (borrad brunn)
Provet tas i flaskan som är märkt Radon (en liten, ogenomskinlig flaska med vitt lock). Flaskan ska fyllas ända upp (gärna rinna över något); det får inte bildas någon luftficka eftersom radon, som är en gas, då riskerar att vandra över i luftfasen. För att minska luftningen av vattnet ska flaskan hållas så att vattnet långsamt rinner utmed flaskväggen.

Kontrollera att packningen inuti locket är grå - om inte, vänd på packningen. Skruva därefter på korken ordentligt. Vänd på flaskan och titta i botten på luftbubblan - om den är större än en tredjedel av bottenytan får flaskan tömmas och fyllas på nytt.

Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten. Denna information är nödvändig för att kunna beräkna halten radon. Radonprov ska analyseras inom fyra dygn och måste därför lämnas till laboratoriet snarast.

Förvaring och inlämning

De medföljande kylklamparna bör vara frysta för att hålla proverna kalla under transport. Vattenproverna bör nå laboratoriet samma dag som de är tagna, senast klockan 12.00 (måndag-fredag).

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se