Tvådagars utbildning om metalliska material

Vi erbjuder en utbildning under två dagar som ger dig en grundläggande kunskap i materiallära om metalliska material och om hur du tolkar materialcertifikat. Utbildningen innehåller förutom teori, praktiska moment i vårt materiallaboratorium. De två dagarnas kurser är fristående vilket innebär att du även kan välja att gå enbart en av dem.

Materiallära

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om egenskaper hos olika typer av metalliska material för att kunna välja rätt material för respektive område.
Vi berör även hanteringen av olika stål i produktionen.


Kursen leds av Mattias Thuvander, docent Mikrostruktur fysik, Institutionen för Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: Materiallära »

Tolkning av materialcertifikat

Under utbildningen lär vi oss förstå och tyda ett certifikat och hur det skall hanteras beroende på vilket kvarlitetssystem som gäller.

Kursen leds av Torbjörn Ygesjö, Marine Surveyor hos Bureau Veritas, Marine & Offshore.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: Tolkning av materialcertifikat »

I priset ingår kursmaterial, kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Skicka er anmälan till anmalan@safecontrol.se.

Safe Control kvalitetssäkrar metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 
 

Datum
1 och 2 mars 2022
Kl: 08.30 - 16.30
Anmälan senast den 18 februari.

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Pris
8.000 kr per person (exkl. moms) för båda kursdagarna.
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg