Företagsinterna seminarier

Under pågående Coronapandemi har vi ett begränsat utbud av utbildningar. Skicka gärna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig när vi har mer information, till anmalan@safecontrol.se.

Seminarium om asbest

Korta, kunskapshöjande företagsinterna seminarier där vi under cirka två timmar föreläser om ett specifikt ämne. Ni bestämmer när och var seminariet genomförs.

Asbestinformation

Asbest

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i vårt fastighetsbestånd.

Detta seminarium på ca två timmar vänder sig till företag inom bygg-, riv- och saneringsbranschen som behöver öka kännedomen om asbest och om vilka regler och föreskrifter som gäller.

Innehåll
- Hälsorisker och sjukdomar
- Vad är asbest och varför det användes
- Var asbest kan finnas
- Regler och föreskrifter
- Krav och ansvar
- Inventering
- Provtagning och analys

Föreläsare
Föreläsare är Catarina Wernlund som har mer än 25 års erfarenhet av analyser avseende asbest och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. Catarina är ansvarig för avdelningarna Miljöteknik och Kemi på Safe Control Materialteknik.

Plats
I våra lokaler i Göteborg eller på ert företag.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se