Miljöinventering

Under pågående Coronapandemi har vi ett begränsat utbud av utbildningar. Skicka gärna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig när vi har mer information, till anmalan@safecontrol.se.

Utbildning: Två dagar

Välkommen till en tvådagarsutbildning i ämnet Miljöinventering.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren kunskaper om bland annat inventering, processen, rapportskrivning och olika miljöfarliga ämnen. Målgruppen är bland annat byggkonsulter/miljökonsulter, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer, entreprenörer, skyddsombud, sanerare av asbest och PCB.

Rivningsklar byggnad

Kursmål
Deltagarna kommer att känna till

- Inventering och processen
- Konsulten
- Beställaren
- Lagstiftning och ansvar
- Certifiering
- Inventeringsstrategier
- Rapportskrivning
- Tolkning och slutsatser
- Avfall och farlig avfall
- Miljöfarliga ämnen
- Provtagning fysiskt och skydd

Utbildningsledare

Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe och är ackrediterad enligt ID06.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 
 

Bokning

Datum
Ej fastställt
Kl: 08.00-17.00

Max deltagare: 8 personer

Intresseanmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.
Meddela antal deltagare med namn och mailadress.

Kursavgift
14.900 kr per person

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »