Granskning av WPS och svetsdokumentation

Utbildning: 1 dag

Välkommen till en endagsutbildning om hur man granskar en Welding Procedure Specification (WPS) som är en arbetsbeskrivning för svetsaren.

Safe Controls utbildningslokal

Kursen vänder sig bland annat till inköpare, svetsare, granskare av WPS samt ansvariga för inköp, svets och tillverkning.

Under utbildningen kommer vi gå genom följande moment:

Inköp av svetsning och svetsade konstruktioner.
  - Ställa rätt krav
    - Myndighetskrav
    - Kundkrav
Hur kvalificeras svetsning.
  - WPS/WPAR
    - Svetsmetoder
    - Svetsparametrar
    - Svetslägen
    - Dimensioner
    - Tillsatsmaterial
    - Material
    - Praktiska moment i laboratoriet
    - Hur man bedömer att utfört arbete uppfyller krav

Kursledare
Jonas Denzler arbetar som kvalitetsingenjör på TRK Kvalitetsteknik AB i Stenungsund.

TRK Kvalitetsteknik AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020 för kvalificering av svets- och lödprocedurer.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Information och villkor
Avbokning kan ske 2 veckor före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras halva kostnaden. Vid återbud senare än en vecka innan utbildningens start debiteras hela avgiften. Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för anmälan som turordning. Utbildningen kan komma att ställas in om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 
 

Bokning

Datum
15 mars 2022
Kl: 08.30 - 16.30
Anmälan senast 7 mars.

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Pris
4.500 kr per person (exkl. moms).
I avgiften ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »

Safe Control kvalitetssäkrar ert metalliska material
Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet.
Läs mer »